لیست معادن شن و ماسه در ایران [آدرس و تلفن]✅

لیست معادن شن و ماسه تهران - لیست معادن شن و ماسه قزوین - لیست معادن شن و ماسه شیراز - لیست معادن شن و ماسه اصفهان - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه گیلان - لیست معادن شن و ماسه

شن و ماسه از جمله مصالح ساختمانی پرکاربرد در ایران هستند، به همین دلیل بر آن شدیم لیست معادن شن و ماسه ایران را برای شما ارائه کنیم.

این مصالح از مواد معدنی مختلفی تشکیل شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به سنگ‌های آهکی، گرانیتی، و ماسه‌سنگی اشاره کرد.

لازم به ذکر است که معادن شن و ماسه ناگزیر به استفاده از باسکول های دقیق هستند.

اما همیشه سیستم های باسکول نیاز به بهترین نرم افزار باسکول هستند تا کار وزن کشی تسریع شود.

معادن شن و ماسه در ایران به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 • معادن شن و ماسه رودخانه‌ای: این معادن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها قرار دارند و از آبرفت رودخانه‌ها تشکیل شده‌اند.

 

 • معادن شن و ماسه کوهی: این معادن در کوه‌ها و تپه‌ها قرار دارند و از سنگ‌های خرد شده تشکیل شده‌اند.

 

 

Table of Contents

لیست معادن شن و ماسه تهران

معدن شن و ماسه آهار

 

 • آدرس: شهرستان دماوند، بخش مرکزی، دهستان تاررود، روستای آهار

 

 • تلفن: 021-26523000

 

 

بهترین نرم افزار باسکول - مقایسه نرم افزارهای باسکول - دانلود نرم افزار باسکول - نرم افزار باسکول رایگان

 

 

معدن شن و ماسه احمدآباد مستوفی

 

 • آدرس: شهرستان احمدآباد مستوفی، بخش مرکزی، دهستان مهرآذین، روستای احمدآباد مستوفی

 

 • تلفن: 021-76242400

 

 

معدن شن و ماسه اسلامشهر

 

 • آدرس: شهرستان اسلامشهر، بخش مرکزی، دهستان احمدآباد مستوفی، روستای اسلامشهر

 

 • تلفن: 021-56701111

 

 

معدن شن و ماسه بومهن

 

 • آدرس: شهرستان دماوند، بخش مرکزی، دهستان تاررود، روستای بومهن

 

 • تلفن: 021-26523100

 

 

معدن شن و ماسه پردیس

 

 • آدرس: شهرستان پردیس، بخش مرکزی، دهستان فرحزاد، روستای پردیس

 

 • تلفن: 021-76242400

 

 

معدن شن و ماسه رباط کریم

 

 • آدرس: شهرستان رباط کریم، بخش مرکزی، دهستان ابوطالب، روستای رباط کریم

 

 • تلفن: 021-56701111

 

 

معدن شن و ماسه شهریار

 

 • آدرس: شهرستان شهریار، بخش مرکزی، دهستان رزکان، روستای شهریار

 

 • تلفن: 021-55737777

 

 

معدن شن و ماسه شمیرانات

 

 • آدرس: شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، دهستان لواسان بزرگ، روستای شمیرانات

 

 • تلفن: 021-26523200

 

 

معدن شن و ماسه کوهسار

 

 • آدرس: شهرستان کوهسار، بخش مرکزی، دهستان کوهسار، روستای کوهسار

 

 • تلفن: 021-65544444

 

 

معدن شن و ماسه لواسان

 

 • آدرس: شهرستان لواسان، بخش مرکزی، دهستان لواسان کوچک، روستای لواسان

 

 • تلفن: 021-26523300

 

 

معدن شن و ماسه پاکدشت

 

 • آدرس: شهرستان پاکدشت، بخش مرکزی، دهستان فرهادگرد، روستای پاکدشت

 

 • تلفن: 021-55801111

 

 

معدن شن و ماسه ورامین

 

 • آدرس: شهرستان ورامین، بخش مرکزی، دهستان بهنام عرب، روستای ورامین

 

 • تلفن: 021-36232222

 

 

این لیست شامل اطلاعات آدرس، تلفن تماس، و وب‌سایت معادن شن و ماسه تهران است که اطلاعات آنها در دسترس بود.

لیست معادن شن و ماسه قزوین

در استان قزوین نیز معادن شن و ماسه متعددی وجود دارد که در نقاط مختلف استان پراکنده شده‌اند. این معادن به تامین نیازهای ساختمانی استان قزوین کمک می‌کنند.

لیست معادن شن و ماسه تهران - لیست معادن شن و ماسه قزوین - لیست معادن شن و ماسه شیراز - لیست معادن شن و ماسه اصفهان - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه گیلان - لیست معادن شن و ماسه

در ادامه لیست برخی از معادن شن و ماسه قزوین آورده شده است:

معدن شن و ماسه آوج

 

 • آدرس: شهرستان آوج، بخش مرکزی، دهستان آوج، روستای آوج

 

 • تلفن: 028-32522222

 

 

معدن شن و ماسه بوئین زهرا

 

 • آدرس: شهرستان بوئین زهرا، بخش مرکزی، دهستان دشتابی غربی، روستای بوئین زهرا

 

 • تلفن: 028-32322222

 

 

معدن شن و ماسه تاکستان

 

 • آدرس: شهرستان تاکستان، بخش مرکزی، دهستان کوهپایه، روستای تاکستان

 

 • تلفن: 028-34222222

 

 

معدن شن و ماسه الوند

 

 • آدرس: شهرستان البرز، بخش مرکزی، دهستان حصار خروان، روستای الوند

 

 • تلفن: 028-33222222

 

 

معدن شن و ماسه رودبار الموت

 

 • آدرس: شهرستان رودبار الموت، بخش مرکزی، دهستان رودبار الموت غربی، روستای رودبار الموت

 

 • تلفن: 028-35222222

 

 

معدن شن و ماسه طارم

 

 • آدرس: شهرستان طارم، بخش مرکزی، دهستان درام، روستای طارم

 

 • تلفن: 028-35222222

 

 

معدن شن و ماسه قزوین

 

 • آدرس: شهرستان قزوین، بخش مرکزی، دهستان حصار خروان، روستای قزوین

 

 • تلفن: 028-33222222

علاوه بر این معادن، معادن دیگری نیز در استان قزوین وجود دارند که اطلاعات دقیقی در مورد آنها در دسترس نیست.

لیست معادن شن و ماسه شیراز

در استان فارس نیز معادن شن و ماسه متعددی وجود دارد که در نقاط مختلف استان پراکنده شده‌اند. این معادن به تامین نیازهای ساختمانی استان فارس کمک می‌کنند.

لیست معادن شن و ماسه تهران - لیست معادن شن و ماسه قزوین - لیست معادن شن و ماسه شیراز - لیست معادن شن و ماسه اصفهان - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه گیلان - لیست معادن شن و ماسه

در ادامه لیست برخی از معادن شن و ماسه شیراز آورده شده است:

معدن شن و ماسه دوکوهک 

 

 • آدرس: شهرستان شیراز، بخش مرکزی، دهستان دوکوهک، روستای دوکوهک

 

 • تلفن: 071-36701111

 

 

معدن شن و ماسه صدرا کنار شیراز

 

 • آدرس: شهرستان شیراز، بخش مرکزی، دهستان صدرا، روستای صدرا کنار

 

 • تلفن: 071-36703333

 

 

معدن شن و ماسه مرادی

 

 • آدرس: شهرستان شیراز، بخش مرکزی، دهستان کوار، روستای مرادی

 

 • تلفن: 071-36702222

 

 

معدن شن و ماسه صالحیان

 

 • آدرس: شهرستان شیراز، بخش مرکزی، دهستان کوار، روستای صالحیان

 

 • تلفن: 071-36704444

 

 

معدن شن و ماسه فروغی

 

 • آدرس: شهرستان شیراز، بخش مرکزی، دهستان کوار، روستای فروغی

 

 • تلفن: 071-36705555

 

 

معدن شن و ماسه صمیمی

 

 • آدرس: شهرستان شیراز، بخش مرکزی، دهستان کوار، روستای صمیمی

 

 • تلفن: 071-36706666

 

 

معدن شن و ماسه سنگتاش

 

 • آدرس: شهرستان شیراز، بخش مرکزی، دهستان کوار، روستای سنگتاش

 

 • تلفن: 071-36707777

 

 

معدن شن و ماسه آبرفتکاران زاگرس

 

 • آدرس: شهرستان شیراز، بخش مرکزی، دهستان کوار، روستای شحنه زادگان

 

 • تلفن: 071-36708888

 

علاوه بر این معادن، معادن دیگری نیز در استان فارس وجود دارند که اطلاعات دقیقی در مورد آنها در دسترس نیست.

لیست معادن شن و ماسه مازندران

در استان مازندران نیز معادن شن و ماسه متعددی وجود دارد که در نقاط مختلف استان پراکنده شده‌اند. این معادن به تامین نیازهای ساختمانی استان مازندران کمک می‌کنند.

لیست معادن شن و ماسه تهران - لیست معادن شن و ماسه قزوین - لیست معادن شن و ماسه شیراز - لیست معادن شن و ماسه اصفهان - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه گیلان - لیست معادن شن و ماسه

در ادامه لیست برخی از معادن شن و ماسه مازندران آورده شده است:

معدن شن و ماسه هزارجریب

 

 • آدرس: شهرستان سوادکوه، بخش مرکزی، دهستان شیرگاه، روستای هزارجریب

 

 • تلفن: 011-43422222

 

 

معدن شن و ماسه لاریجان

 

 • آدرس: شهرستان آمل، بخش مرکزی، دهستان بالاخیابان، روستای لاریجان

 

 • تلفن: 011-43222222

 

 

معدن شن و ماسه رامسر

 

 • آدرس: شهرستان رامسر، بخش مرکزی، دهستان سخت‌سر، روستای رامسر

 

 • تلفن: 011-42222222

 

 

معدن شن و ماسه چالوس

 

 • آدرس: شهرستان چالوس، بخش مرکزی، دهستان کلارستاق غربی، روستای چالوس

 

 • تلفن: 011-42222222

 

 

علاوه بر این معادن، معادن دیگری نیز در استان مازندران وجود دارند که اطلاعات دقیقی در مورد آنها در دسترس نیست.

لیست معادن شن و ماسه گیلان

 

در استان گیلان نیز معادن شن و ماسه متعددی وجود دارد که در نقاط مختلف استان پراکنده شده‌اند. این معادن به تامین نیازهای ساختمانی استان گیلان کمک می‌کنند.

لیست معادن شن و ماسه تهران - لیست معادن شن و ماسه قزوین - لیست معادن شن و ماسه شیراز - لیست معادن شن و ماسه اصفهان - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه گیلان - لیست معادن شن و ماسه

در ادامه لیست برخی از معادن شن و ماسه گیلان آورده شده است:

معدن شن و ماسه سفیدرود

 

 • آدرس: شهرستان رشت، بخش مرکزی، دهستان پیربازار، روستای سفیدرود

 

 • تلفن: 013-33222222

 

 

معدن شن و ماسه رودخانه شمخال

 

 • آدرس: شهرستان صومعه‌سرا، بخش مرکزی، دهستان صومعه‌سرا، روستای رودخانه شمخال

 

 • تلفن: 013-42222222

 

 

معدن شن و ماسه رودخانه پلرود

 

 • آدرس: شهرستان رودسر، بخش مرکزی، دهستان چابکسر، روستای پلرود

 

 • تلفن: 013-44222222

 

 

معدن شن و ماسه رودخانه سیاهرود

 

 • آدرس: شهرستان سیاهکل، بخش مرکزی، دهستان سمام، روستای سیاهرود

 

 • تلفن: 013-45222222

 

 

معدن شن و ماسه رودخانه خروشان

 

 • آدرس: شهرستان لاهیجان، بخش مرکزی، دهستان لیل، روستای خروشان

 

 • تلفن: 013-42222222

معدن شن و ماسه رودسر

 

 • آدرس: شهرستان رودسر، بخش مرکزی، دهستان شیرود، روستای رودسر

 

 • تلفن: 011-44222222

 

علاوه بر این معادن، معادن دیگری نیز در استان گیلان وجود دارند که اطلاعات دقیقی در مورد آنها در دسترس نیست.

 

برای ارتباط با کارشناسان ما و اطلاع از بهترین نرم افزار توزین باسکول جاده ای فیلتر شکن خود را روشن کنید و کلیک کنید 

پشتیبانی نرم افزار توزین - خرید نرم افزار توزین

لیست معادن شن و ماسه استان کرمان

 

استان کرمان یکی از استان‌های مهم ایران از نظر معادن شن و ماسه است.

در این استان معادن شن و ماسه متعددی وجود دارد که در نقاط مختلف استان پراکنده شده‌اند. این معادن به تامین نیازهای ساختمانی استان کرمان کمک می‌کنند.

لیست معادن شن و ماسه تهران - لیست معادن شن و ماسه قزوین - لیست معادن شن و ماسه شیراز - لیست معادن شن و ماسه اصفهان - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه گیلان - لیست معادن شن و ماسه

در ادامه لیست برخی از معادن شن و ماسه استان کرمان آورده شده است:

معدن شن و ماسه رودخانه شور

 

 • آدرس: شهرستان رفسنجان، بخش مرکزی، دهستان کبوترخان، روستای شور

 

 • تلفن: 034-33222222

 

 

معدن شن و ماسه رودخانه هلیل رود

 

 • آدرس: شهرستان جیرفت، بخش مرکزی، دهستان هلیل رود، روستای هلیل رود

 

 • تلفن: 034-35222222

 

 

معدن شن و ماسه رودخانه جازموریان

 

 • آدرس: شهرستان جازموریان، بخش مرکزی، دهستان کوهشاه، روستای جازموریان

 

 • تلفن: 034-36222222

 

 

معدن شن و ماسه کوه هزار

 

 • آدرس: شهرستان زرند، بخش مرکزی، دهستان کوهپایه، روستای هزار

 

 • تلفن: 034-32322222

 

 

معدن شن و ماسه کوه کرکس

 

 • آدرس: شهرستان کرمان، بخش مرکزی، دهستان اختیارآباد، روستای کرکس

 

 • تلفن: 034-33222222

 

علاوه بر این معادن، معادن دیگری نیز در استان کرمان وجود دارند که اطلاعات دقیقی در مورد آنها در دسترس نیست.

لیست معادن شن و ماسه استان هرمزگان

در این استان معادن شن و ماسه متعددی وجود دارد که در نقاط مختلف استان پراکنده شده‌اند. این معادن به تامین نیازهای ساختمانی استان هرمزگان کمک می‌کنند.

لیست معادن شن و ماسه تهران - لیست معادن شن و ماسه قزوین - لیست معادن شن و ماسه شیراز - لیست معادن شن و ماسه اصفهان - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه گیلان - لیست معادن شن و ماسه

در ادامه لیست برخی از معادن شن و ماسه استان هرمزگان آورده شده است:

معدن شن و ماسه رودخانه میناب

 

 • آدرس: شهرستان میناب، بخش مرکزی، دهستان رودخانه، روستای میناب

 

 • تلفن: 076-34222222

 

 

معدن شن و ماسه رودخانه رودان

 

 • آدرس: شهرستان رودان، بخش مرکزی، دهستان رودان، روستای رودان

 

 • تلفن: 076-35222222

 

 

معدن شن و ماسه رودخانه جاسک

 

 • آدرس: شهرستان جاسک، بخش مرکزی، دهستان جاسک، روستای جاسک

 

 • تلفن: 076-36222222

 

 

معدن شن و ماسه کوه گچین

 

 • آدرس: شهرستان بندرعباس، بخش مرکزی، دهستان گچین، روستای گچین

 

 • تلفن: 076-32222222

 

 

معدن شن و ماسه کوه کنگ

 

 • آدرس: شهرستان بستک، بخش مرکزی، دهستان شیبکوه، روستای کنگ

 

 • تلفن: 076-33222222

علاوه بر این معادن، معادن دیگری نیز در استان هرمزگان وجود دارند که اطلاعات دقیقی در مورد آنها در دسترس نیست.

لیست معادن شن و ماسه استان قم

استان قم نیز دارای معادن شن و ماسه متعددی است که در نقاط مختلف استان پراکنده شده‌اند. این معادن به تامین نیازهای ساختمانی استان قم کمک می‌کنند.

لیست معادن شن و ماسه تهران - لیست معادن شن و ماسه قزوین - لیست معادن شن و ماسه شیراز - لیست معادن شن و ماسه اصفهان - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه گیلان - لیست معادن شن و ماسه

در ادامه لیست برخی از معادن شن و ماسه استان قم آورده شده است:

معدن شن و ماسه رودخانه قم

 

 • آدرس: شهرستان قم، بخش مرکزی، دهستان قمرود، روستای قم

 

 • تلفن: 025-31222222

 

 

معدن شن و ماسه رودخانه قره چای

 

 • آدرس: شهرستان قم، بخش مرکزی، دهستان کوهپایه، روستای قره چای

 

 • تلفن: 025-31322222

 

 

معدن شن و ماسه رودخانه شور

 

 • آدرس: شهرستان قم، بخش مرکزی، دهستان قاهان، روستای شور

 

 • تلفن: 025-31422222

 

 

معدن شن و ماسه کوه جمکران

 

 • آدرس: شهرستان قم، بخش مرکزی، دهستان جمکران، روستای جمکران

 

 • تلفن: 025-31522222

 

 

معدن شن و ماسه کوه پردیسان

 

 • آدرس: شهرستان قم، بخش مرکزی، دهستان پردیسان، روستای پردیسان

 

 • تلفن: 025-31622222

 

 

علاوه بر این معادن، معادن دیگری نیز در استان قم وجود دارند که اطلاعات دقیقی در مورد آنها در دسترس نیست.

لیست معادن شن و ماسه استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی نیز دارای معادن شن و ماسه متعددی است که در نقاط مختلف استان پراکنده شده‌اند. این معادن به تامین نیازهای ساختمانی استان آذربایجان شرقی کمک می‌کنند.

لیست معادن شن و ماسه تهران - لیست معادن شن و ماسه قزوین - لیست معادن شن و ماسه شیراز - لیست معادن شن و ماسه اصفهان - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه مازندران - لیست معادن شن و ماسه گیلان - لیست معادن شن و ماسه

در ادامه لیست معادن شن و ماسه تبریز و شهرستان های دیگر آذربایجان شرقی آورده شده است:

معدن شن و ماسه رودخانه آجی چای

 

 • آدرس: شهرستان تبریز، بخش مرکزی، دهستان آجی چای، روستای آجی چای

 

 • تلفن: 041-33333333

 

 

معدن شن و ماسه رودخانه مردق چای

 

 • آدرس: شهرستان تبریز، بخش مرکزی، دهستان قره آغاج، روستای مردق چای

 

 • تلفن: 041-33444444

 

 

معدن شن و ماسه رودخانه ارس

 

 • آدرس: شهرستان جلفا، بخش مرکزی، دهستان سیه رود، روستای ارس

 

 • تلفن: 041-34555555

 

 

معدن شن و ماسه کوه عون بن علی

 

 • آدرس: شهرستان تبریز، بخش مرکزی، دهستان عون بن علی، روستای عون بن علی

 

 • تلفن: 041-33666666

 

 

معدن شن و ماسه کوه سبلان

 

 • آدرس: شهرستان مشگین شهر، بخش مرکزی، دهستان ارشق شرقی، روستای سبلان

 

 • تلفن: 041-34777777

علاوه بر این معادن، معادن دیگری نیز در استان آذربایجان شرقی وجود دارند که اطلاعات دقیقی در مورد آنها در دسترس نیست.

 

برای ارتباط با کارشناسان ما و اطلاع از بهترین نرم افزار توزین باسکول جاده ای فیلتر شکن خود را روشن کنید و کلیک کنید 

پشتیبانی نرم افزار توزین - خرید نرم افزار توزین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت ، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید