درباره نرم افزار

اتوماسیون عکاسی و فیلمبرداری رایکا نرم افزاری است که علاوه بر انجام امور حسابداری ، قابلیت اتوماسیون سازی فرایندها و فعالیت های روزانه را دارا می باشد. شما با صدور قبض و قرارداد و انتخاب خدمات درخواستی مشتری می توانید کارهایی که در هر روز هر یک از پرسنل بایستی انجام دهند را به آنها ارجاع دهید و از نحوه انجام این فعالیت ها گزارش تهیه نمایید و مشتری را از طریق ارسال پیام در جریان گردش کار خود قرار دهید. مکانیزه شدن این فرایند ها موجب افزایش بهره وری خواهد شد که این ویژگی نرم افزار را از سایر نرم افزار ها متمایز می سازد. با استفاده از این نرم افزار میتوان در عرصه رقابت بر کیفیت مدیریت ارتباط بر مشتری و مدیریت منابع انسانی افزود و با یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی سرعت و امنیت کار را افزایش داد.

  رزومه
  کاتالوگ
  لیست امکانات

برخی از مشتریان این محصول