درباره نرم افزار

با استفاده از نرم افزار اتوماسیون معدن سیمان میتوانید علاوه بر مکانیزه کردن روند توزین ، تسریع امور ، مدیریت هزینه ها ، مدیریت زمانبندی روال کاری ، مدیریت تولید را نیز در معادن سیمان داشته باشید. این نرم افزار باعث بالا رفتن امنیت کار ، تسریع ، مدیریت تولید به همراه انجام امور صنعتی ، ایجاد بانک اطلاعاتی کامل از مراحل انجام کار، تهيه گزارشات و ... در هر زمان دلخواه می شود . استفاده از این نرم افزار باعث میشود از اشتباهات ناشی از ورود دستی اطلاعات ، سوء استفاده های احتمالی شخصی جلوگیری شود و از تکنولوژی های پیشرفته جهت تسریع و سهولت در انجام کار ، ایجاد گزارشات پویا و مدیریت بر روی تمام روال کاری معدن استفاده شود.

  کاتالوگ
  لیست امکانات

برخی از مشتریان این محصول